Retikulosit Analizinin Önemi:

Anemi tedavisi veteriner hekimler olarak bizi en çok zorlayan hastalıklardandır. Bunun nedeni anemimin çok sayıda sebebi olmasından kaynaklanmaktadır. Anemi hastaları çoğu zaman hastalığın son dönemlerinde kliniğe getirildiğinden tedavi için çok kısa bir vardır. Zamana karşı yapılan bu yarışta retikulosit miktarının saptanması hastanın yaşamını kurtarır. Bilindiği gibi memelilerde eritrositler kemik çekirdeklerini ve hücre organellerini (Endoplazmik Retikulum gibi) kaybeder. (Bu sayede daha fazla oksijen depolayabilir). Yani gelişmiş eritrositlerde hücre organelleri ve çekirdek mevcut değildir. Gelişmemiş olanlarda ise hücre organelleri mevcuttur. Retikulosit boyamasında boya hücre organellerini boyanır. Ne kadar çok organelli olan hücre varsa kanda o kadar gelişmemiş hücre vardır. Anemide kemik iliğinin cevap verdiği bu durum rejeneratif anemi olarak adlandırılır. Rejeneratif anemide eritrosit kaybı damar içindedir. Kemik iliği bu durumu dengelemek için rejenere olur.  Bu tip anemide kemik iliği kaybolan eritrositler için daha fazla eritrosit üreterek cevap verir. Dolasan kanda normalden fazla olarak genç̧ eritrositler (Retkulositler-içinde endoplazmik retikulum kalıntıları olan ve bu durumu retikulosit boyası ile görülebilen eritrositler) görülür. Kemik iliğini bu reaksiyon için zamana ihtiyaç̧ duyar. Örneğin akut kan kayıplarında bu zaman kedi için 2-3 günköpek için 4-5 gündür. Kronik kan kayıpları da bu zaman uzayabilir.

Rejeneratif olmayan anemilerde anemi tipi hastalık içinde ikincil olarak gelişen bir bulgudur. Bu durumda kemik iliğinde eritrositlerin kök hücrelerinde azalma ve başarısız artışlar vardır. Kan ise çoğunlukla gelişmiş (organelsiz) eritrositler vardır. Damar içinde eritrositlerin sayıca azalmasına rağmen kemik iliğinin cevap vermemesi durumuna nonrejeneatif anemi denir. Sadece retikulosit değerine bakarak aneminin damar içinde yıkımlanmasına neden hastalıklardan mı, yoksa kemikiliğinin cevap vermesini engelleyen hastalıklara bağlı olarak mı geliştiğini anlayabiliriz. Bu değerle hastalıkların büyük kısmına eleyerek aneminin nedenini daha net olarak araştırabiliriz.

 

Hazırlayan. Prof. Dr. Seçkin Serdar ARUN