FİP- FELİNE ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİS-KEDİ CORONA VİRUS  

Bu kısa bilgilendirme notunun amacı kedi Corona tanısının nasıl konulacağı hakkında bilgi vermektir. Ülkemizde kediler sokakta da bulunduğundan corona virus enfeksiyonu kedilerde yaygın olarak görülebilmektedir. Bu nedenle evde beslediğimiz kedilerimizde bu enfeksiyona sık olarak rastlanmaktadır. Çok yaygın olarak rastlanan bu hastalığın tanısı büyük bir sorun teşkil etmektedir. Yapılan antikor testlerinde pozitif çıkan hastaya FIP pozitif tanısı konulmaktadır. Bilindiği üzere çoğunlukla kediler Corona virüs enfeksiyonunu enteritis-bağırsak yangısı bulguları ile atlatıp ve hayatları boyunca antikor testlerinde pozitif olarak kalabilirler. Corona virüs pozitifliğini FIP hastalığından ayırmak için farklı ve spesifik yöntemler kullanmak gereklidir.

Bu hastalığın teşhisi için laboratuvarımızda kullandığımız ELISA Antikor testinin yanında RT-PCR testi de yapılmaktadır. Bu testlerin yapılması için öncelik şart  klinik bulgu ve FIP ile uyumlu  biyokimyasal  bulguların mevcut olmasıdır. Bu aşamadan sonra kan serumundan ELISA veya vucut sıvıları-lenf yumru dokusu gibi örneklerden  RT-PCR testi ile çıkan pozitif sonuçlar hastalığın varlığını doğrular. Özellikle effuziv-ıslak FIP hastalığı şüpheli bir hayvanda karın ve göğüs boşluğundaki sıvılardan, kuru formunda ise BOS ve Lenf Yumrusu Dokusu veya Lenf Aspirasyonda etkenin tespiti hastanın FIP olduğunu gösterir. Testlerin duyarlığı klinikte yapılan hızlı testlere göre çok daha yüksek orandadır.. RT-PCR analizinde etkenin alınanörneklerde mevcut olması gerekir.

FIP hastalığının klinik bulguları olan bir hastada tanı için birkaç analizi birlikte yapmak gereklidir. Laboratuvar testlerine başlamadan önce klinik bulgular ile aşağıdaki tablo içinde görülen biyokimyasal ve hematolojik bulgular mevcut olmalıdır. ELISA metodu ile Corona testinin pozitif olması ve hastanın alınan örneklerinde RT-PCR testiyle etkenin saptanması şüpheye bırakmayacak şekilde FIP varlığını gösterir.

FİP analiz yolu için lütfen aşağıdakitabloyu inceleyiniz. 

 

 

Hazırlayan: Prof. Dr. Seçkn Serdar ARUN ve Vet. Hek. Dr. Berna GÜMÜŞ