Ana Sayfa Mesafeli Satış Sözleşmesi

İADE VE TESLİM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- HİZMET SAĞLAYICI;
Unvanı : VETLAB VETERİNER LABORATUVAR HZM. LTD. ŞTİ
Adresi : Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı sok. 14/27-28 Kadıköt-İstanbul
Telefon : 0216 449 65 54
E-mail : anadolu@vetlab.com.tr

MADDE 2- KONU;
İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’ ya ait www.vetlabanadolu.com ve www.vetlab.com.tr ” Web sitesinden elektronik ortamda analizini yaptırmak istediği ve de nitelikleri ile hizmet bedeli web sitesinde belirtilen hizmet ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET;
Hizmetlerin niteliği , kapsamı , hizmet bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER;
4.1- TÜKETİCİ, HİMZET SAĞLAYICI’ nın web sitesinde sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için TÜKETİCİ’ nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu hizmet yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir analiz için elektronik olarak HİZMET SAĞLAYAN’ ın web sitesinde TÜKETİCİ adına açılmış olan üyelik altında kullanılabilir veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresinde belirtilen link aracılığı kullanılabilir olarak teslim edilecek olup; analiz sonuçları için fiziksel gönderim sağlanmaz.

4.4- HİZMET SAĞLAYAN; sözleşme konusu analizin belirtilen niteliklere uygun, varsa kullanım kılavuzu/ları ile analiz edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu analizin tamamlanması ve de yapılması için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının HİZMET SAĞLAYAN’a ulaştırılmış olması veya TÜKETİCİ tarafından HİZMET SAĞLAYAN’ ın web sitesi üzerinden elektronik olarak veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak TÜKETİCİ tarafından onay alınması ve bedelinin TÜKETİCİ’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HİZMET SAĞLAYAN sözleşmeye konu analizleri yapma , ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Analiz sonuçlarının tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini HİZMET SAĞLAYAN’a ödememesi halinde, TÜKETİCİ analiz bedelini 3 gün içinde HİZMET SAĞLAYAN’a ödemek ile yükümlüdür.

4.7- HİZMET SAĞLAYAN, verilerin yetersiz olması ve /veya analize uygun olmaması ve/veya mücbir sebeplerle söz konusu analizi ifa edememesi halinde; durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin ifasını engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- 18 yaşından küçük kişiler HİZMET SAĞLAYAN’ dan hizmet satın alamazlar

4.9- HİZMET SAĞLAYAN, web sitesinde yayınladığı tüm hizmetlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin satın alındığı tarih itibari ile aynı gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve sözleşmeye konu analizin yapılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, HİZMET SAĞLAYAN tarafından keşide edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içerisinde hizmet bedeli TÜKETİCİ’ye edilir.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, HİZMET SAĞLAYAN’ ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.