DERİ BİYOPSİSİNİN GÜCÜ

Prof.Dr. Seçkin Serdar ARUN

 

Açıklama

Deri dokusundaki lezyonlar hem lokal hem de sistemik hastalıkların bulgusu olabilir. Bu lezyonların nedenini bulmak için birçok test yapılması gereklidir. Deri biyopsileri bu analizlerin elenmesinde kullanılır. Özellikle çözülemeyen deri hastalıklarında uygulanan farklı tedaviler sonucu tanı çok daha karmaşık hale gelebilir. Deri biyopsisinde otoimmun hastalıklar, endokrinolojik hastalıklar, parazit, mantar veya bakteri ile ilgili bulguların tanısı yapılabilir. Alınan deri biyopsisindeki bulgular ile bazı hastalıkların tanısı kesin olarak yapılabilirken doku içindeki bazı bulgular ile diğer olası hastalıklar ekarte edilir.  Bazı deri vakalarında birkaç hastalık bir arada bulunabilir. Bu gibi durumlarda sorunun çözümü deri biyopsisi ile yapılabilir.

 

ANALİZ ÖRNEKLERİ

Deriden alınacak örneklerde farklı biyopsi teknikleri kullanılmasına rağmen en çok kullanılanı deri puch biyopsidir. Deri puch biyopsileri alındığı alanda dikiş gereksinimi oluşturmaması ve kullanım kolaylığı ile öne çıkmaktadır. Bu biyopsi tekniği kullanıldığında 0.5 veya 0.3 cm çaplı biyopsi aparatı ile lezyonlu bölgelerden en az iki biyopsi alınmalıdır. Biyopsi deri dokusuna değdikten sonra aparat kendi ekeninde sağa ve sola döndürülerek derinin içinde sokulur. Sonra kürete edilir gibi aparat bir tarafa doğru yatırılarak keskin ucun dokunun deri ile bağlantısının kesmesi sağlanır. Doku kesildiyse doku punch biyopsi içinde kalacaktır. Bu durumda doku bir pens ile punch aparatından çıkarılabilir. Doku bağlantısı punh biyopsi ile kesilmediyse alınan biyopsi bir pens ile tutulup kaldırılır ve bağlantısı yerinden kesilebilir.  Deri punch biyopsileri derin dokulara kadar inemediğinden tümör şüpheli alanlarda kullanılmamalıdır.

Punch biyopsi tercih edilmediği durumlarda lezyonlu alanlardan 0.5 cm çaplı kavun dilimi şeklinde ekzisyonel deri biyopsileri alınabilir.  Puch veya ekziyonel biyopsi örnekleri alındıktan sonra formaldehit veya % 70-80’ lik alkol içine konulup patoloji laboratuvarımıza yollanmalıdır.

 

Analiz Günleri

Deri Patolojisi analizi Pazar günü hariç her gün yapılmaktadır.

Testi etkileyen durumlar

Biyopsi alınmadan önce yapılmış sistemik ve lokal kortizon, antiparaziter, antifungal veya antibakteryal ilaçlar derideki patolojik değişimleri etkileyebilir. Bu nedenle depo kortizon yapıldıktan bir ay sonra, günlük dozlarda ise bir hafta sonra biyopsi alınmalıdır. Antifungal uygulamalardan 10 gün sonra, antibakteriyel uygulamalardan 5 gün sonra örnek alınabilir.

Testin Avantajları

Hız, Kesinlik, Birçok hastalığı birden kontrol edebilme özelliği.