Köpeklerde Kennel Cough (Tracheobronchitis)

Köpeklerde Kennel Cough (Tracheobronchitis) enfeksiyonu genel olarak köpek kulübesi öksürüğü veya barınak hastalığı olarak bilinen Inffeksiyöz tracheobronchitis kapalı alanda çok sayıda köpeğin bir arada olduğu durumlarda oluşabilmektedir.

Hastalığın Nedenleri:

Bu hastalıkta bir çok virusun, özellikle Parainfiuenza virus, Canine Adeno virus (CAV-2), Canine Herpes virus ve Distemper virusunun rol aldığı tespit edilmiştir. Sekunder olarak gram negatif bakterilerden pseudomonas spp, E. coli ve Klebsiella pnömonia türü bakteriler olaya katılmaktadır. Ayrıca hastalıklı köpeklerde (6 aylıktan büyük) Bordotella bronchiseptica ‘nında izole edildiği bildirilmiştir.

Hem Canine Adenovirus (CAV-2) hem de Parainfluenza virusu solunum yoluyla hızla bulaşır. Bu iki etken sadece solunum sisteminde yangıya yol açmak suretiyle hastalığa neden olurlar. Canine Adenovirusun (CAV2) birinci derecede hedef dokuları bronşiollerdir. Virus burada üreme safhasını geçirdikten sonra şiddetli nekroza yol açar. Alt ve üst solunum yollarındaki üremeyi takiben bu etken solunum sekreteriyle atılır.

Klinik Belirtileri:

Hastalığa neden olan virusların alt solunum yollarında başlattıkları yangı nedeniyle en önemli bulgu öksürüktür. Bu hastaların trachea ve larinks bölgesine basınç yapılacak olursa öksürüğün şiddetlendiği görülür. Hastalığın hafif seyrettiği olgularda beden ısısı normal veya biraz yüksek olarak kaydedilir. Fakat bu hayvanlar tamamen iştahsızdır ve sürekli bir kenara çekilerek yatmak isterler. Buna karşın genç köpeklerde hastalık daha şiddetli seyretmektedir.

Beden ısısı yükselmiş (40-41 derece) ve her iki burun deliğinden kısa sürede purulent özellik kazanan burun akıntısı görülür. Aynı zamanda hasta köpeklerde yaş öksürük ve depresyon gözlenir.

Bu hastalığa karşı laboratuvarımızda PCR testi ile Bakteriyel kültür tanı yöntemleri vardır. Hastalıktan şüphe edildiği durumlarda Köpek Solunum Paneli (PCR) ve Distemper (PCR) ile bakteriyel etkenler için bakteri kültürü yapılmalıdır. Bu testler için boğazdan alınmış iki adet besi yerli svap gereklidir.