PATOLOJİ LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERİM KOŞULLARI

KALİTE YÖNETİMİ GEREĞİ OLARAK BİYOPSİ MATERYALLERİ,

  • Laboratuvar tarafından kliniklere sağlanan (içerisinde %10’luk Nötral Tamponlu Formalin çözeltisi içeren) kaplarda, doku hacmine yetecek kadar solüsyon ile (doku hacminin yaklaşık 10 katı hacimde), patoloji analiz formunda gerekli bilgiler doldurularak gönderilmelidir.
  • Formalin solüsyonu bulunmadığı durumlarda % 85’lik Alkol solüsyonu ile gönderilebilir. Alkol solüsyonu ile tespit, dokuyu çok hızlı dehidre ettiği için histopatolojik incelemede farklılıklar meydana getirebilir. Bu durumda laboratuvara dokunun alkol ile gönderildiği bilgisinin verilmesi yararlı olacaktır.
  • Trucut biyopsiler çok ince ve kırılgan olduğu için büyük formalin içeren kaplarla değil, ependorf kabı benzeri küçük kaplar içerisinde formalin çözeltisi ile gönderilmelidir.
  • Endoskopik ve kolonoskopi ile elde edilen materyaller çok küçük olduğu için büyük kaplar içerisinde gözden kaçmasının önüne geçmek adına, kaç adet gönderildiği mutlaka belirtilerek, çok derin ve geniş olmayan, ependorf kabı benzeri küçük kaplarda gönderilmelidir.
  • Numuneler hiçbir şekilde bölünmeden gönderilmelidir.  Bu sayede lezyonun cerrahi sınırlarda takibinin bilgisi kliniğe raporlandırılabilir. Aksi taktirde lezyon sınırları hakkında bilgi verilememektedir.
  • Eğer numune çok büyük ve içerisine solüsyonun penetre olmasına izin vermeyecek kapsula benzeri oluşumlara sahip ise, kapsula ensize edilerek, dokunun otolizinin önüne geçilebilir. Dokuya yapılan müdahale bilgisinin laboratuvara iletilmesi, makroskopik incelemede doğru değerlendirmenin yapılmasına yardımcı olur.

SİTOLOJİK MATERYALLER,

  • Tercih edilen yöntem, alınan örneğin lam üzerine yayılıp 10 dakika havada kurutulup ardından 5-10 dakika Alkol ile fikse edilerek (% 85’lik alkol) gönderilmesidir.
  • Sitolojik örnekler besi yeri içeren swaplarla veya besi yeri içermeyen swaplarda yollanmamalıdır. Örnekler lamlara yayılarak yollanmalı ve üzerlerine lamel kapatılmamalıdır.
  • Eğer yayma froti hazırlamak için uygun ekipman yok ise;

Kan sitolojileri için örneğin EDTA’lı tüpte,

İnce iğne aspirasyon sitolojilerinin enjektör içerisinde ya da boş tüp ile mümkün oldukça hızlı bir şekilde laboratuvara ulaştırılması gereklidir.

Numuneler; Patoloji Analiz Formu’ndaki bilgiler eksiksiz doldurularak gönderilmelidir.

Patoloji analiz formu, sözleşme niteliği taşımakta olup hem laboratuvar hem de klinikleri gönderilen örneğin ve verilen bilgilerin doğruluğu konusunda güvence altına almaktadır. Bu sebeple, form alt kısmında bulunan bölümde imzalanıp ve kaşelenerek gönderilmelidir.