Dermatofitler ve Funfal Kültür

Dermatofitlerin oluşturduğu dermatomikozlar yüzeysel deri tabakaları ile sınırlı mantar enfeksiyonlarıdır. En yaygın enfeksiyonlar Trichophyton ve Microsporum spp.’ den kaynaklanır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda dünyada ve ülkemizde Alternaria spp. enfeksiyonlar da bildirilmektedir.

Örnek alımı (Deri kazıntısı ve Kıl):

Wood lambası altında yeşil floresans gösteren tüylerin toplanması teşhis için faydalı olabilir. Örnek lezyonlu deri ile sağlıklı deri arasındaki sınır bölgeden alınmalıdır. Örnek alımından önce bölgenin % 70′ lik alkol ile dezenfeksiyonu patojen olmayan mantar etkenlerinin ve bakterilerin üremesine engel olur. Kıl örnekleri kırpma ya da kesme şeklinde değil, kıl folliküllerini içerecek şekilde alınmalıdır. Örnekler kuru kap, petri ya da tüplerde gönderilmelidir.

Lütfen dikkat: Dermatofitler çok yavaş üreme gösterir. Örnekler 3 hafta süreyle inkübe edilir.

Alınan şüpheli örnekler Sabouraud Dekstroz Agar (SDA)’ a ekim yapılarak oda sıcaklığı ısısında inkübe edilmelidir. Klinik içi tanı testlerinde kullanılan Dermatofit Test Medium (DTM) yanlış negatiflik verdiği için kullanılmamalıdır. Çünkü DTM Agar, SDA besi yerine göre tür identifikasyonunu zorlaştırmaktadır. Klinik içi laboratuvar uygulamaları olarak DTM Agarların kullanıldığı bilinmektedir, Fakat DTM Agar’ da normal koloni morfolojisi, pigmentasyonu ve makrokonidia gelişimi inhibe etmektedir. Ayrıca bu patojen başka etkenler ile benzerlikler göstermektedir. Mikolojik analizler için uzman veteriner mikrobiyolog ve tecrübeli personel doğru tanı için mutlaka gereklidir.  Direkt kullanıma hazır klinik içi uygulanan preparatlarda, kontaminasyon sonucu yanlış pozitifliklerin ve yanlış tanıların olabildiği laboratuvarımıza gelen örneklerde sıklıkla görülmektedir. Ayrıca Steroidlerin klinik dermatofitozu kötüleştireceğini unutulmamalıdır.

Tanı İçin Önemli Bilgiler ve Analiz Örnekleri

Deri kazıntısı ya da kıl örneği gönderildiği takdirde dermatofit incelemesi yapılabilir. Svab örneğinden dermatofit incelemesi yapılamaz! Örneği kanatarak almamaya dikkat ediniz!

Örneklerin patojen olmayan mantar türleri ve bakteri ile bulaş olması yaygın bir problem olduğundan, göndermiş olduğunuz örneklerin birden fazla kültürü yapılmaktadır. Bu yüzden bol miktarda deri kazıntısı ve kıl gönderimi, ideal laboratuvar sonucu alınmasında ve sizlerin muhtemel hastalık teşhisi koymanızda oldukça önem taşımaktadır. Az miktarda gönderdiğiniz her örnekte lütfen bu ihtimali aklınızdan çıkarmayın.

Analiz için alınan deri kazıntıları ve kıllar steril bir numune kabına konulmalıdır. Hafta sonu alınan örnekler steril numune kabı içinde oda sıcaklığında örnek alınana kadar bekletilebilir.  Lokal veya sistemik antifungal ilaçlar etkenin üremesini engeller. 

 

Hazırlayan: Vet. Hekim Begüm Maşlak