Ana Sayfa Profesyonel Kadro

Profesyonel Kadro

Genel inanış laboratuvarın cihazlardan oluşan bir iştem olduğu yönündedir. Fakat bu düşünce bir yanılgıdır. Cihazların kaliteli olması kadar çıkan sonuçları değerlendirecek personelin yetkinliği de önemlidir. Hayvan analizleri insan analizlerinden farklıdır. Referans değerler, kanı oluşturan hücrelerin boyutları ve kanı oluşturan sıvının yoğunluğu tüm hayvan türlerinde farklıdır. Örneğin kanatlı ve sürüngen kırmızı kan hücreleri çekirdekli, köpek ve kedi gibi memeli türlerinde çekirdeksizdir. Bakteri, virus ve mantar etkenleri de hayvan türlerine göre farklılıklar gösterir. Bazı tümör tipleri sadece bir hayvan türüne özgüdür. Her türün serolojik reaksiyonları da farklıdır. Tüm farklılıkları buraya sığdırmak mümkün değil.

Hangi hayvandan hangi analizlerin yapılacağı ve çıkan sonuçların nasıl değerledirileceği ancak uzman veteriner hekimler ile tecrübeli teknik personel tarafından yapılabilir. Analizi yapmak doğru yapmak yeterli değildir. Analizin doğru değerlendirilmesi de yapılması kadar önemlidir. Bu amaçla laboratuvarımız kadrosunda tecrübeli veteriner hekimler ile tecrübeli teknik personel bulundurmaktadır.