Ana Sayfa Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. Hizmet talebinde bulunan resmi, özel firma, kurum, kuruluşlar, kişiler ( işbu sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır, diğer tarafta VETLAB VETERİNER LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (işbu sözleşmede “HİZMETİ KARŞILAYAN” olarak anılacaktır) aralarında işbu hizmet aşağıdaki hüküm ve koşullarla imzalanmıştır.

MÜŞTERİ                ;

Ad                              :

Soyad                        :

Kimlik No                :

Adres                         :

Vergi Dairesi                       :

Vergi No                   :

E-posta                      : …………………@…………..

Fax                             : ………………………………

HİZMETİ KARŞILAYAN ;

Unvan                                   : VETLAB VETERİNER LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres                         :

Vergi Dairesi                       :

Vergi No                   :

E-posta                      : …………………@…………..

Fax                             : ………………………………

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu , müşteriler  tarafından teslim edilen numunelerin ; VETLAB VETERİNER LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından müşterilere laboratuvar analiz hizmetini sağlayarak ve işbu sözleşmede yer alan şart ve koşullara uygun olarak ifa edilmesi karşılığında “ HİZMETİ KARŞILAYAN’A’’ bir bedel ödenmesi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleridir.

MADDE 3- SİPARİŞ SÜRECİ

3.1.Laboratuvar, analizleri sözleşme süresi boyunca T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol  Genel  Müdürlüğü  tarafından  onaylanmış  analiz  metotlarına  uygun  şekilde ve  sürede yapacaktır.

3.2.Müşteriler, internet sitesi üzerinden gerekli formu doldurarak online talep oluşturacaklardır.

3.3.Müşteriler tarafından teslim edilen numuneler “ HİZMETİ KARŞILAYAN’’ bünyesindeki kuryeler tarafından müşterilerin oluşturduğu sipariş formunda belirtilen adresten teslim alınacaktır.

3.4.Numunelerin alımından aksi istenmediği sürece işletmenin belirlediği kişi sorumludur.

Numune miktarı  Müşteri İstek Formu’nda ve Analiz Listesi’nde belirtilen miktarlardan az olamaz, müşteri yetersiz kaldığı  durumlarda ‘’hizmeti karşılayan‘’ yeni numune alımını talep edebilir

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Her numune kabulünde, numune kabul formu düzenlenecek ve üst nüshası analiz talebinde bulunan  işletmenin yetkilisine verilecektir.

4.2. Müşteri tarafından alınan numunenin spesifik özelliklerinin korunması müşteri sorumluluğundadır.

4.3. Laboratuvara  kabul  edilen numuneler  şahit  numune  ile  beraber  teslim  edilmişse  şahit  numunelerin saklama süresi 5 (beş) gündür.

4.4. Laboratuvara şahit numune teslim edilmedikçe analiz sonucuna itiraz ve yeniden analiz talebi hakkı bulunmamaktadır.

4.5. Analiz  sonuçlarının  elektronik  ortamdan  gönderimi  yapılmaktadır, talep halinde analizlerin sonuçları ıslak imzalı tek nüsha halinde elden teslim edilecektir.

4.6. VETLAB VETERİNER LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  Hizmetlerinde  Deney  iş  yükünün  fazla  olması,  gerekli  ekipmanın arızalanması gibi beklenmeyen durumlarda ya da daimi bir taşeron sözleşmesi yapması, isim hakkı kullanabilme anlaşması yapması gibi sürekli durumlarda müşteriye yazılı bilgi vermek ve müşteriden yazılı onay almak suretiyle taşeron laboratuvar kullanabilir.

4.7. Analiz  sonuçları  üzerinde  herhangi  bir  anlaşmazlık  olması  durumundan  numune  Gıda Tarım  ve  Hayvancılık Bakanlığı  tarafın dan yetkilendirilmiş akredite bir laboratuvara gönderilebilir  ve  analiz  bedeli haksız taraftan tahsil edilir.

4.8. Analiz süresi, numune kabul tarihinden itibaren 2-15 gündür.

4.9. Analiz  ücretleri    Analiz  Listesinde  belirtilen  fiyatlar  üzerinden faturalandırılır ve faturanın gün içinde tahsilatı yapılır.

MADDE 5- DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan dava veya icra takiplerinde veya sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

5.2. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Seri Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla ISTAC nezdinde çözümlenecektir. Tahkim dili Türkçe olacaktır. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir.

5.3. Taraflar işbu sözleşme kapsamında edinmiş olduğu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İşbu yükümlülük sözleşmenin süresi sona ermiş veya sözleşme fesih edilmiş olsa dahi devam eder.